Verslagen 2018


Officieel had Ben Middeldorp al afscheid genomen als dirigent in de Sint Maartenskerk. Maar dinsdag

2 januari, tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst heeft het koor groots uitgepakt. Je kunt hem toch niet zo

maar loslaten? Na 20 jaar, onder zijn leiding, zoveel moois tot stand te hebben gebracht, wilde het

koor hem een afscheid bieden dat hij meer dan verdiende.


In een prachtig versierde ‘Glazenzaal’ van de Schaepmankerk, werd hij door het koor muzikaal

ontvangen met de aangepaste versie van de canon “Vader Jacob”: 20 jaren aan één stuk, leidde jij ProCanTi, wat een klus. Jij krijgt een kus.


In het programma was uiteraard tijd ingeruimd voor sprekers. Men kreeg welgeteld vijf

minuten spreektijd. Dit alles omdat het programma avondvullend was.


Één spreekster mag hier niet onvermeld blijven: Hetty Termeer. Zij opende de avond met

een heerlijke speech in onvervalst plat Tiels. Niemand had dit achter haar gezocht.


Na de glühwein en oliebollen werd het programma vervolgd.


Aan het eind van de avond nam de voorzitter, Gerda Jongeboer, het woord. Zij sprak Ben toe

en overhandigde hem namens alle leden een racefiets. Zo kan hij op sportieve wijze zijn

conditie op peil houden.


Tenslotte werd ook Wim Wijnen naar voren geroepen en naast Ben te komen staan. Wim

heeft als vaste muzikale begeleider na 15 jaar in oktober jl. afscheid genomen van het koor.

Beide heren zijn al die jaren niet alleen dirigent en organist geweest van het koor, maar

waren ook lid van het koor. De voorzitter had een verrassing voor hen in petto: beide heren

zijn lid voor het leven geworden, t.w. erelid. Zij ontvingen beiden de ProCanTi speld met

inscriptie: erelid en een glazen standaard waarop het logo van ProCanTi en de vermelding

van hun naam en erelid.

Afscheid van Ben Middeldorp op 2 januari 2018.

Volkskerstzang 14 december 2018


Tijdens de Volkskerstzang 2018 maakte ik voor een keer geen deel uit van het koor, maar van het publiek. Zo kon ik ‘mijn koor’ eens van de andere kant bekijken en beluisteren. Het lied dat de meeste indruk op me maakte, was Stille Nacht. Ik had het een keer in koorverband meegezongen en

had toen de indruk dat het veel te langzaam gezongen werd, maar wat vond ik het mooi! Een lied om ook echt stil van te worden.

Verder was ik heel blij met de keuze van het koor dat te gast was, namelijk Mescalanza o.l.v. Reinier de Wit. Wat een mooi repertoire en wat werd het prachtig uitgevoerd.


Wel vond ik het jammer dat er wat weinig ruimte werd gegeven voor samenzang. Ik had, zittend in het publiek, graag de kans gekregen wat meer liederen te zingen. Hoewel dit gezegd hebbende ....Ik tel in het programmaboekje zes samenzangliederen, terwijl ProCanTi vijf kerstliederen ten gehore

heeft gebracht.Niettemin was het een prachtige avond, waaraan ook Ds. Marieke Muijen een waardevolle bijdrage leverde. Ik hoop dan ook dat het lukt om ook in 2019 weer een Volkskerstzang te organiseren.


Nel Walker

Kerstnachtdienst 24 december 2018 met als thema  Wees niet bang


Voorganger ds. Mieke Bregman

Organist Kees Alblas

Trompettist Annewil Oppelaar

Zang ProCanTi o.l.v. Arjan van Hees


Er werd veel samen met de gemeente gezongen, liederen die bij het thema aansloten.

Zoals in de Nederlandse vertaling van Once in Royal Davids City;

Het Glorialied Joy tot he World alleen door ProCanTi.

Nu sijt wellecome werd ook alleen door ProCanTi gezongen, evenals twee Poolse kerstliedjes(Heden is geboren en Midden in de stille nacht, beiden in het Pools gezongen).

ProCanTi ‘waagde’ zich net als tijdens de Volkskerstzang aan het best lastige vierstemmige Shepherd’s Pipe Carol van John Rutter. Dit keer zong het koor het stuk zelfs nog mooier!

Het slotlied Ere zij God in samenzang met de gemeente klonk prachtig.

Dirigent Arjan leidde het koor zowel qua zang als qua presentatie, dit laatste was telkens een goede start van een nieuw lied.

Kees orgelmuziek voor de dienst, Valet will ich dir geben, BWV 736- J.S. Bach was zo fijn om te horen. Ook het meer moderne orgelstuk Away in a manger sprak mij erg aan. Het uitleidende orgelspel Hallelujah, looft den Heer (uit: Kerstsuite 1) gaf de gemeente echt iets mee om de kerstdagen in te gaan.


Hetty Termeer