Engels Frans Duits Links Over Tiel Ledencontacten Ank van der Molen-luking Mail Voorzitter Gerda Jongeboer- van Engeldorp Gastelaars Mail Muziekcommissie Miep brinks Mail  en René Verschoor Mail Vice-voorzitter en Public relations Sandra Hessing-Klaassen Mail Webmaster Johan van Bockel Mail Secretaresse Ineke Niemeijer-Lassche Mail Penningmeester  Theo Martin Mail