Engels Frans Duits Links Over Tiel Optredens Programma 2019/2020

ProCanTi werkt momenteel aan nieuw repertoire

en aan verbetering van haar koorklank

Op dinsdag 17 december 19.30, volkskerstzang in de Dr Schaepmanstraat 23 in Tiel, er zal veel samenzang zijn!

24 december  Kertstnachtdienst om 23.00 uur in de St. Maartenskerk