OORKONDE KCZB

 

De Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB) zou aanwezig zijn tijdens het jubileumconcert van 29

oktober jl. Door omstandigheden kon dat niet doorgaan, maar er werd beloofd op een later tijdstip,

tijdens een repetitie, ons te komen bezoeken.

 

Op 27 februari 2024 sloot Marja Wijnholds, secretaris van de regio oost, tijdens de repetitie aan. De

leden zagen een nieuw lid in haar. Maar voor de pauze werd de repetitie onderbroken en trad Marja

naar voren om haar aanwezigheid te verklaren. Geen nieuw lid, maar een afgevaardigde van de KCZB

die in haar speech de reden van haar bezoek duidelijk maakte. Zij mocht namens de KCZB ter

gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ProCanTi (met terugwerkende kracht) een mooie

gekalligrafeerde oorkonde en erepenning overhandigen.

 

Het was natuurlijk een eer om dit namens het koor in ontvangst te mogen nemen. Maar eigenlijk

was haar enthousiaste reactie over de repetitie minstens zo waardevol! Complimenten voor Janine!

Reactie schrijven

Commentaren: 0