Optredens


ProCanTi werkt momenteel aan nieuw repertoire 

en aan verbetering van haar koorklank